Pionýrská skupina Tažní ptáci

 pstp@jmpionyr.cz
 cerny.delfin@gmail.com

Údaje o subjektu

Pionýrská skupina Tažní ptáci je pobočným spolkem Pionýra, z. s. - dětské a mládežnické organizace s celorepublikovou působností. Pionýrská skupina (dále jen PS) má dle Stanov Pionýra právní subjektivitu. Pionýr je veden v rejstříku spolků u městského soudu v Praze pod číslem L826.

Dnem 31.12.2009 se PS Tažní ptáci na základě Protokolu o sloučení stala univerzálním právním nástupcem 9.PS Mír, která tímto zanikla. PS Tažní ptáci tak převzala dosavadní smluvní vztahy zaniklé 9.PS Mír, především nájemní smlouvu na klubovnu v ulici Chlupova 1. Na sídlo a složení orgánů PS tato skutečnost nemá žádný vliv.

Dnem 31.12.2010 se PS Tažní ptáci na základě Protokolu o sloučení stala univerzálním právním nástupcem 81.PS Kohoutek, která tímto zanikla. PS Tažní ptáci tak převzala dosavadní smluvní vztahy zaniklé 81.PS Kohoutek, především nájemní smlouvu na klubovnu v ulici Axmanova 6. Na sídlo a složení orgánů PS tato skutečnost nemá žádný vliv.

Orgány PS Tažní ptáci

Vedoucí PS, statutární zástupce:Milan Matyáš
Hospodář PS:Mgr. Jiří Mlaskač
Delegát PS - člen KRP:Milan Matyáš
Vedení PS:Milan Matyáš, Mgr. Jiří Mlaskač, MgA. Hana Matyášová
Rada PS:M.Matyáš, Mgr. J.Mlaskač, Mgr. L.Táborská, MDDr. P.Novotný, MgA. H.Matyášová, Mgr. K.Sedláčková, Mgr. O.Kuhejda, Bc. T. Kuhejdová, T. Sedláček, E. Chyba, T. Halíř

Kontaktní a identifikační údaje:

Název:Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Tažní ptáci
Sídlo PS:Topolky 30, 616 00 BRNO
IČO PS:6432 8406
Rejstřík spolků:L 39091, Městský soud v Praze
číslo BÚ PS:2700318414/2010 Fio banka a.s., transparentní účet
Telefonní spojení:775 764400
E-mail:pstp@jmpionyr.cz

Výroční zprávy:

2022
Výroční zpráva 2022
2021
Výroční zpráva 2021
2020Výroční zpráva 2020
2019Výroční zpráva 2019
2018Výroční zpráva 2018
2017Výroční zpráva 2017
2016Výroční zpráva 2016
2015Výroční zpráva 2015
2014Výroční zpráva 2014
2013Výroční zpráva 2013
2012Výroční zpráva 2012
2011Výroční zpráva 2011
2010Výroční zpráva 2010
2009Výroční zpráva 2009