Pionýrská skupina Tažní ptáci

 pstp@jmpionyr.cz
 cerny.delfin@gmail.com

Historie

2019 až ?

Od září 2019 se vedení oddílu přesouvá na bedra Haničky, která tak pokračuje v práci, započaté jejími rodiči, před více jak 30 lety. Oddíl zažívá období relativně bohaté na děti a poněkud chudší na počty vedoucích a instruktorů, ochotných přiložit ruku k dílu, přestože opticky jich je spousta - v oddíle pracují s Hankou ještě Pavlík, Klára, Kuhy, Terka, Salát, z instruktorů Eda, Fanda, Ted a Anička, účastní se Lukyn, Miky, Filip a Kamil.

2013 až 2019

Od září 2013 se vedoucí oddílu stává Verča, Vendy jede studovat do Holandska, do věku instruktora dorostl Kuhy. Pomocnou ruku čím dál více přikládá k dílu i Lucka, která se k aktivní činnosti vrátila po mateřské. Rok byl zahájen úspěšnou propagační akcí v parku u Šelepky, po níž do oddílu přibylo hodně nových malých dětí. Na podzim 2017 oddíl oslavil 30 let svého nepřetržitého působení.

2011 až 2013

V září 2011 střídá Vendy na pozici vedoucího oddílu Heťase, neboť ten odjíždí na studijní stáž do zahraničí a nemůže se již oddílu věnovat. Na podzim si 4 instruktoři (Kůra, Tom, Klára a Hana) udělali kvalifikaci vedoucího, 5 nejstarších dětí (Káťa, Katy, Milda, Míša a Krtek) kvalifikaci instruktora. Na podzim r. 2012 oddíl oslavil čtvrt století své činnosti velkou oslavou za účasti mnoha současných i dřívějších členů. 


2006 až 2010

V září 2006 došlo ke střídání na postu vedoucího oddílu, tím se stala Irča s podporou Lucky a ostatních vedoucích, Milan se stará o zázemí. Došlo k omlazení členské základny o skupinu 7-9 letých dětí, což nás donutilo na čas zastavit příjem nováčků, neboť kapacita klubovny není neomezená. V průběhu zimy se množství dětí vytřídilo, takže stop stav mohl být odvolán. V září 2007 oddíl oslavil 20 let trvání oddílu velkou narozeninovou merendou se spoustou hostů z řad dřívějších členů, rodičů a přátel. V září 2008 předala Irenka, vzhledem k blížícím se mateřským povinnostem, funkci vedoucího oddílu Rajčeti. V září 2009 předal Rajče štafetu vedoucího oddílu dále Heťasovi, vzhledem ke svému studijnímu a pracovnímu vytížení.

2001 až 2005

Na podzim r.2001 do oddílu přichází skupina menších dětí (2.-4.třída, většinou tvořená dětmi vedoucích a jejich kamarádů) a začala psát další díl jeho historie. V září 2002 oddíl oslavil 15 let existence sešlostí bývalých i současných členů. Rozrostla se členská základna a mimo stálých členů se našich akcí účastní i další děti-nečlenové, ať už oddílových výprav či letních táborů. Bližší vztahy jsme navázali i s rodiči většiny dětí. Děti z této generace v oddíle poté působí jako instruktoři a později vedoucí (Verča, Hanka, Klára a Tomík).

1996 až 2000

Oddíl je tvořen novými dětmi, původně ze ZŠ Sirotkova a snaží se navázat na tradice svého předchůdce, zaniklého postupným odrůstáním skalních členů. Některé děti této generace později pracují v oddíle jako instruktoři a vedoucí (Heťas, Pavlík, Váňa, Dave, Rajče, ...).

1987 až 1995

Náš turistický oddíl vznikl v září 1987 na ZŠ Jana Babáka ze žáků 4c. Původní členská základna se postupně promíchávala s dalšími dětmi různého věku, až vznikl stálý, věkově různorodý oddíl. Kromě oddílových schůzek jsme jezdili na výpravy (Říkonín, Toulovcovy Maštale apod.) a v létě na tábory do Březinek u Jevíčka. Činnost byla zaměřena na turistiku, táboření, horolezení a slaňování, začínali jsme se softballem a dalšími zajímavými činnostmi. Některé děti z tehdejší generace oddíl (do své mateřské) vedly (Irča, Lucka) nebo nám pomáhají třeba na táboře (Peťa).