Znak sdružení Pionýr
PS Tažní ptáci
 

© by Milan Matyáš

PageRank.czÚdaje o subjektu Naši dárci Fotogalerie Odkazy
Údaje o subjektu

  Pionýrská skupina Tažní ptáci je pobočným spolkem Pionýra, z. s. - dětské a mládežnické organizace s celorepublikovou působností. Pionýrská skupina (dále jen PS) má dle Stanov Pionýra právní subjektivitu. Pionýr je veden v rejstříku spolků u městského soudu v Praze pod číslem L826.

  Dnem 31.12.2009 se PS Tažní ptáci na základě Protokolu o sloučení stala univerzálním právním nástupcem 9.PS Mír, která tímto zanikla. PS Tažní ptáci tak převzala dosavadní smluvní vztahy zaniklé 9.PS Mír, především nájemní smlouvu na klubovnu v ulici Chlupova 1. Na sídlo a složení orgánů PS tato skutečnost nemá žádný vliv.

  Dnem 31.12.2010 se PS Tažní ptáci na základě Protokolu o sloučení stala univerzálním právním nástupcem 81.PS Kohoutek, která tímto zanikla. PS Tažní ptáci tak převzala dosavadní smluvní vztahy zaniklé 81.PS Kohoutek, především nájemní smlouvu na klubovnu v ulici Axmanova 6. Na sídlo a složení orgánů PS tato skutečnost nemá žádný vliv.

  Orgány PS Tažní ptáci:

Vedoucí PS, statutární zástupce:
Milan Matyáš
Hospodář PS:
Mgr. Jiří Mlaskač
Delegát PS - člen KRP:
Milan Matyáš
Vedení PS:
Milan Matyáš, Mgr. Jiří Mlaskač, Hana Matyášová
Rada PS:
M.Matyáš, Mgr. J.Mlaskač, Mgr. L.Táborská, MDDr. P.Novotný, H.Matyášová, Mgr. V.Rájecká, K.Sedláčková, O.Kuhejda, T. Sedláček, E. Chyba, F. Lokos, Ted Halíř
 
 

  Kontaktní a identifikační údaje:

Název:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Tažní ptáci
Sídlo PS:
Topolky 30, 616 00 BRNO
IČ PS:
6432 8406
Rejstřík spolků:
L 39091, Městský soud v Praze
číslo BÚ PS:
2700318414/2010 Fio banka a.s.,
transparentní účet, možno nahlédnout >>>
Telefonní spojení:
tel. 775 764400
E-mail:
pstp@jmpionyr.cz
 
 

  Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2018:
Výroční zpráva 2017:
Výroční zpráva 2016:
Výroční zpráva 2015:
Výroční zpráva 2014:
Výroční zpráva 2013:
Výroční zpráva 2012:
Výroční zpráva 2011:
Výroční zpráva 2010:
Výroční zpráva 2009:
 
 
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 Brno, mobil 775 764 400, E-mail: pstp@jmpionyr.cz 

INFOPANEL

Novinky:

1.6.2020
Pravidelné aktivity částečně obnoveny

Informace:

9.6.2020 Od začátku června jsme obnovili pravidelnou středeční oddílovou činnost, alespoň formou venkovních aktivit.
Všem přihlášeným na náš letní tábor již byly rozeslány potřebné dokumenty, informace a pokyny mailem.

Nejbližší akce:

25.-27.9.2020
Najdete nás na Facebooku
Dobrý oddíl

Články o nás:

Podporují nás:

MŠMTLogo Brna

Táborové poradny:

Opravdu dobrý tábor
Borovice.cz
Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.

Sportovní vybavení:

DAKO sport