Letní tábor Stálkov 1998, EGYPT


Provozovatel tábora

Pionýr - PS Tažní ptáci, Brno, turistický oddíl Černý delfín

Motivace celotáborové hry

Přenesli jsme se do starověkého Egypta, kde se náčelníci klanů (vedoucí družin) stali nejprve majiteli otroků (po honu na otroky a dražbě otroků). Tyto otroky pak na základě vykonaných zkoušek propouštěli na svobodu a postupně jim ve svých klanech umožňovali postup po hodnostech (viz společenský žebříček). Celý klan pak společně pracoval na stavbě pyramidy - budoucí hrobky svého pána. Který klan dostavěl hrobku nejdříve, dostal největší odměnu ve formě táborových peněz, ty se rozdělily mezi jednotlivé členy, aby pak v závěrečné dražbě odměn mohl každý něco nakoupit.


Program tábora :

25.7. Příjezd na tábor, seznámení s tábořištěm a okolím
26.7. Hon na otroky, dražba otroků, vycházka do okolí, vysvětlení táborové hry
27.7. Táborové školy, zkoušky, hry v táboře, opékání špekáčků
28.7. Důvěrné dopoledne, koupání,zkoušky
29.7. Vycházka na hlásku, Fotbal
30.7. Veřejně prospěšné práce, Fotbalový zápas se sousedním táborem
31.7. Oheň v tee-pee (déšť), hry v lese, oheň v tee-pee
 1.8. To-po hra, Dezorienťák, koupání, táborák
 2.8. Výprava na hrad Landštejn, koupání,
 3.8. Kdo dokáže víc, celotáborová hygiena, Lesní golf, Bludiště
 4.8. Softball, 7 křížů, dohledávání pokladů
 5.8. Malby v přírodě, Ringo turnaj, příprava klanových ohnišť
 6.8. Výprava do Slavonic, Ringo zápas All Stars vs. vedoucí ( 0:3)
 7.8. Příprava dříví do kuchyně, koupání, opékání kuřat, Stezka smrti
 8.8. Softball, lanovka, koupání, táborák, noční lanovka
 9.8. Puťák po družinách
10.8. Puťák, lanovka
11.8. Opičárna, celotáborová hygiena, Pavučina, Lov na medvědy
12.8. Hry v táboře, koupání, Pevnost Boyard
13.8. Lanovka, turnaj v házené, hry v lese, táborák
14.8. Dražba odměn, bourání tábora
15.8. Bourání tábora
16.8. Úklid, odjezd z tábora
papyrus Lucka dělá stojku při soutěži Kdo dokáže víc

Seznam účastníků

Jméno egyptské jméno rok narození dosažená úroveň
Pavel "Křeček" Matyáš Meni 1986 propuštěnec
Lukáš Potáček Tetej 1990 propuštěnec
Tomáš Zavřel Semsu 1985 voják
Robert Šucman Nebré 1985 propuštěnec
Michal "Rajče" Rájecký Hunej 1986 propuštěnec
Jirka Holoubek Aje 1985 voják
Pavel Novotný Džóser 1987 propuštěnec
David Novotný Inhapi 1985 dozorce
Radim Franta Pinutem 1987 propuštěnec
Mirek Matoušek Hapi 1985 propuštěnec
Slávek Dvořák Chamvés 1984 propuštěnec
Martin Hetmer Kej 1987 propuštěnec
Mirek Neuberg Memnón 1987 propuštěnec
Honza Trachta Cuj 1985 propuštěnec
Roman Jelínek Heper 1987 propuštěnec
Ivan Nechvátal Vedim 1986 propuštěnec
Kristina Spáčalová Chaba 1989 otrok
Monika Neubergová Chafré 1986 propuštěnec
Lucka Trachtová Sahuré 1988 propuštěnec
Zuzka Formánková Venís 1989 otrok
Ája Siegelová Setchi 1990 otrok
Eva Kudryová Siptah 1987 otrok
Jitka Formánková Nekó 1987 otrok

Společná závěrečná fotka Před ukončením celotáborovky velekněz vykoupil zbývající otroky od jejich majitelů a daroval jim svobodu, aby mohli dostat podíl na zisku klanu a v závěrečné dražbě si také něco nakoupit.
Někteří táborníci si propouštění z otroctví a propadnutí zpět zopakovali dvakrát (Chafré, Meni), jiní započali tábor jako propuštěnci a pro nesplnění podmínek na tuto úroveň stejně skončili jako otroci (Chaba). A někteří šikovní, ale lenošní se z otroctví nevyhrabali za celý tábor.
Na fotce je celé osazenstvo našeho letního tábora ve vlastnoručně zdobených táborových tričkách s egyptskými jmény na zádech. Za námi se tyčí plátěná pyramida (na jiných táborech zvaná tee-pee).

Seznam zkoušek

NÁZEV PODMÍNKY TRVÁNÍ
1) UZLY 6 základních do 1min., další podm.určí zkoušející opakovaná do 5ti dnů
2) ZDRAVOVĚDA podmínky sdělí zkoušející trvalá
3) MORSEOVKA přijme nebo odvysílá zprávu danou zkoušejícím opakovaná
4) OBRÁZKOVÉ PÍSMO přečte krátký text trvalá
5) ŠVIHADLO vajíčka: 5 (kluci) a 10 (holky), 50x snožmo vpřed,
25x vzad, 40x po jedné noze vpřed, 20x vzad
opakovaná
6) HLAVOLAM vyluští zkoušejícím zadaný hlavolam trvalá
7) TOPOGRAFIE teoreticky i prakticky topoznačky, azimuty, práce s buzolou opakovaná
8) PLAVÁNÍ podle věku 1-3 styly, potápění, délka uplavaného úseku trvalá
9) ROSTLINY poznat připravené rostliny trvalá
10) PŘENOCOVÁNÍ max 2 osoby, každý sám, min.200m od tábora trvalá
11) OHEŇ rozdělat 3mi sirkami, co nejdéle z dané zásoby,
uvařit čaj, přenést na danou vzdálenost - určí zkoušející
opakovaná
12) NÁŘADÍ znalost práce s pilou, sekyrou a dalšími nástroji,
údržba, bezpečnost
trvalá
13) MLČENÍ od nástupu na rozcvičku po nástup na rozkaz, max.3 osoby trvalá
14) STŘELBA lukem, šipkami, flusačkou - určí zkoušející opakovaná
15) ODHADY čas, vzdálenost, váha apod. opakovaná
16) MAPA namalovat mapu ukryté věci, musí se dle ní najít trvalá
17) UKRYTÍ sledování určené činnosti z úkrytu trvalá
18) ŠIFRY vyluští text zašifrovaný zkoušejícím opakovaná
19) ROZCVIČKA BOSKY min.4 dny opakovaná po 3 dnech
20) ŠPLH vylézt na určený strom bez pomůcek,popř. šplh po laně na čas opakovaná
21) OTUŽOVÁNÍ koupel nebo polévání, min.4dny opakovaná po 3 dnech
22) LOĎ ve dvojici plavba na člunu, rovná jízda, zatáčení, přistání trvalá

Běžný interval pro opakované zkoušky je 5 dní, není-li stanoveno jinak. V této lhůtě je nutno zkoušku zopakovat, ode dne vykonání opakované zkoušky se počítá nová lhůta. Není-li do nástupu na věštbu stanoveného dne zkouška zopakovaná, ruší se. Nepřijímají se žádné výmluvy ani omluvy ( i oprávněné - život je tvrdý). Dotyčný je povinen to nahlásit svému náčelníkovi, aby to mohl vzít do úvahy při počítání výdělku.

Úrovně, práva, povinnosti, výplaty, pokuty, měna

Závěrečná dražba odměn Otrok - (0-3 zk.) nemá žádná práva, výdělek za jeho práci dostává jeho majitel, může jediné - plnit podmínky pro propuštění z otroctví. Poslouchá všechny náčelníky klanů a kněží, správce ze svého klanu, příp.určeného dozorce.
Propuštěnec - (4-8 zk., povinně č.19) dostává 1/4 svého výdělku, zbytek jeho klan, musí plnit podmínky pro udržení na své úrovni, může se snažit o postup výše. Poslouchá náčelníky, kněží a správce ze svého klanu. Má přednost před otroky.
Voják - (9-13 zk., povinně č.21 a 1) dostává 1/2 svého platu, musí plnit podmínky pro udržení na své úrovni, může se snažit o postup výše. Poslouchá jen náčelníky klanů a kněží, může dohlížet na práci otroků. Má přednost před otroky a propuštěnci.
Dozorce - (14-18 zk., povinně č.8, 12 a 22) dostává 3/4 svého platu, musí plnit podmínky pro udržení na své úrovni, může se snažit o postup výše. Poslouchá jen náčelníky klanů a kněží, může dohlížet a kontrolovat práci otroků. Má přednost před otroky, propuštěnci a vojáky, nemusí do chrámové služby.
Správce - (od 19 zk.) dostává celý plat, musí plnit podmínky pro udržení na své úrovni. Poslouchá jen náčelníka svého klanu a kněží, může poroučet otrokům svého klanu a navrhovat je k potrestání či odměně. Má přednost před všemi ostatními, nemusí do stráže, do chrámové služby, ani na rozcvičku.

Každý si sám hlídá plnění opakovaných zkoušek tak, aby měl vždy plný počet pro svoji úroveň. Zjistí-li, že nesplňuje stanovený počet, sám oznámí náčelníkovi pokles úrovně. U koho bude zjištěn neohlášený pokles úrovně v době večerní věštby, ten se stává otrokem, ztrácí všechny vykonané zkoušky a jeho majetek propadá klanu. Výplata bude prováděna jednou denně při večerní věštbě a to je taky poslední možnost oznámit změnu úrovně (do začátku nástupu).

nákres pyramidy Výdělky - otroci a propuštěnci vydělávají 4m. denně, vojáci 6m., dozorci 8m., správce 12m. denně. Za chrámovou službu je stanoven plat 8 m. bez rozdílu, ovšem chrámoví kněží můžou zvýšit, či snížit o 4 m. dle kvality práce. Za každou práci navíc stanoví odměnu zadavatel ve spolupráci s veleknězem.
Pokuty - kněží a velekněz mohou za různá provinění stanovovat navíc k běžnému trestu i peněžité pokuty dle vlastního uvážení, za "ztráty" je stanovena pokuta 1m., za "tabu" 5m. Za otroka platí pokuty jeho majitel. Může si to strhnout po propuštění z otroctví z jeho platu, nebo se s otrokem vyrovnat jinak (práce navíc, klanový trest apod.).
Měna a její přepočty - 1 zlatý peníz = 12 měděných penízků. Cihla do pyramidy stojí na začátku stavby 6 měďáků, poté cenu určuje trh.


Bodování pořádku ve stanech
Jména 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Prům. Pořadí
Monika 6 5 -- 0 7 4 6 8 5 6 8 8 8 9 9 -- 6 7 8 9 6,61 3.
Lucka 6 5 -- 0 7 4 6 8 5 6 8 8 8 9 9 -- 6 7 8 9 6,61 3.
Honza 8 8 -- 0 0 8 8 10 9 4 8 6 4 6 6 -- 7 6 7 8 6,28 4.
Mirek malej 8 8 -- 0 0 8 8 10 9 4 8 6 4 6 6 -- 7 6 7 8 6,28 4.
Slávek 7 9 -- 0 8 6 9 10 9 9 9 8 8 10 9 -- 8 6 9 10 8,00 2.
Mirek velkej 7 9 -- 0 8 6 9 10 9 9 9 8 8 10 9 -- 8 6 9 10 8,00 2.
David 6 8 -- 5 5 5 5 4 1 6 4 6 5 6 5 -- 4 10 7 5 5,39 5.
Tom 6 8 -- 5 5 5 5 4 1 6 4 6 5 6 5 -- 4 10 7 5 5,39 5.
Křeček 6 9 -- 0 0 1 2 8 0 7 7 7 8 8 8 -- 7 8 5 5 5,33 6.
Jirka 6 9 -- 0 0 1 2 8 0 7 7 7 8 8 8 -- 7 8 5 5 5,33 6.
Eva 9 10 -- 0 8 6 5 8 0 8 6 4 0 3 6 -- 5 6 0 6 5,00 7.
Jitka 9 10 -- 0 8 6 5 8 0 8 6 4 0 3 6 -- 5 6 0 6 5,00 7.
Kristina 9 10 -- 0 8 6 5 8 0 8 6 4 0 3 6 -- 5 6 0 6 5,00 7.
Ivan 3 9 -- 5 -- -- 0 0 6 3 6 0 5 6 6 -- 5 0 5 0 3,69 11.
Robert 3 9 -- 5 7 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 10.
Ája 7 9 -- 0 5 2 5 4 1 7 8 6 2 0 8 -- 8 5 8 0 4,72 8.
Zuzka 7 9 -- 0 5 2 5 4 1 7 8 6 2 0 8 -- 8 5 8 0 4,72 8.
Martin 9 10 -- 10 8 5 9 8 9 10 9 9 10 9 7 -- 9 9 9 10 8,83 1.
Rajče 9 10 -- 10 8 5 9 8 9 10 9 9 10 9 7 -- 9 9 9 10 8,83 1.
Radim 8 8 -- 0 0 3 2 5 0 5 0 0 4 7 9 -- 6 7 7 7 4,33 9.
Lukin 8 8 -- 0 0 3 2 5 0 5 0 0 4 7 9 -- 6 7 7 7 4,33 9.
Roman 3 7 -- 0 0 0 2 9 0 6 0 7 0 5 4 -- 6 4 0 8 3,39 12.
Pavel 3 7 -- 0 0 0 2 9 0 6 0 7 0 5 4 -- 6 4 0 8 3,39 12.

Třetí den tábora se nebodovalo pro velký liják znemožňující úklid, šestnáctý den byli všichni na puťáku. Ostatní nebodované osoby byly buď nemocné (Ivan), nebo se zúčastnily jen části tábora (Robert).


Připravil - Milan Matyáš, E-mail : matyasm@email.cz ve dnech 22.a 27.8.1998

   pocitadlo.zeal.cz