Pionýr - PS Tažní ptáci Brno, turistický oddíl Černý delfín

Výprava za poklady

Sargasového moře


  Souhrnná informace o průběhu a výsledcích našeho letního tábora, konaného od 10. do 24.8.2002 u obce Lačnov, nedaleko Lysic. Lodička
  Asi každý si z léta 2002 zapamatuje spíše povodňové zprávy, ale náš tábor naštěstí mimo jednoho deštivého týdne žádné velké trápení nepotkalo, proto bychom rádi jeho účastníkům, jejich rodičům a dalším zájemcům podali souhrn informací o dění na táboře, průběhu naší celotáborové hry, výsledcích jednotlivých lodních posádek a také přidali pár fotografií.

Program tábora : (i s fotodokumentací)

10.8. příjezd do tábora, ubytování, seznámení s okolím, večer oheň - úvod do CTH
11.8. první deštivý den, hry v hangáru, vycházka do okolí
12.8. hra Přenášení ohně, příprava dříví do kuchyně, Lesní golf
13.8. stále deštivo - hry v hangáru, skládání slov z písmen z Golfu, večer zpívání v tee-pee
14.8. vycházka údolím do Býkovic, hry v lese - Bzz-bzz, Kutuzov, prší už méně
15.8. střelecké dopoledne - vzduchovka, šipky, luk; lanové překážky, Ocásky a Hoňka ve dvojicích
16.8. výlet do Lysic, poté celotáborová hygiena, večer zpívání v tee-pee - už skoro neprší !!!
17.8. příprava dříví do kuchyně a na táborák, Dezorienťák, večer táborák
18.8. Lov na medvědy, Kondiční testy, Lanovka
19.8. Bludiště, Lagory, koupání (celý den slunečno), Ruce-nohy, noční jízdy na lanovce
20.8. Ringo turnaj, savování lodních triček, Kutuzov, To-po hra, večer opékání špekáčků
21.8. Hu-tu-tu, Angličané proti Skotům, vodní hrátky, soutěž ve střelbě ze vzduchovky, Bludičky
22.8. Provaz z oblečení, Softball, celotáborová hygiena, Kdo dokáže víc - tělocvičné úkoly
23.8. ukončení a vyhodnocení CTH, bourání stanů, hry v lese - Kutuzov
24.8. bourání tábora, úklid a odjezd do Brna


Složení lodních posádek :
  "Bahňáci" "Outsideři" "Dreamteam"
kapitán Iva Peťa Irča
I.důstojník Dejf Tom Ivan
 
námořníci Heťas
Hanča B.
Jana Z.
Ondra
Tomík
Verunka K.
Klárka
Pavlík
Vendy
Kari
Pavel B.
Kokos
Mates
Hanička
Rajče
Aňa B.
Verča-Okurka
Peťa M.
David
Gaby (1.týden)
Ivča (1.týden)
Lukáš (2.týden)
  Každý námořník měl své lodní tričko se znakem na zádech, které si v průběhu tábora měl možnost ozdobit vepředu svými vlastními výtvory, technikou zvanou "savování". Vznikly tak mnohdy velmi originální trika, která jejich tvůrci budou jistě rádi i nadále nosit.

Bodování pořádku ve stanech.
  Takto vypadá tabulka pořádku - na předních místech se již několik let vyskytují stále stejní jedinci, naštěstí už jim dorůstají nástupci. Bodovalo se naším standardním způsobem - destibodová stupnice a bod dolů za každý nalezený nepořádek. Jídlo ve stanu nebo mokré věci v kufru znamenají automaticky nulu.

 

Celotáborová hra - motivace

  Při přípravě letošní motivace jsme se inspirovali starší stolní hrou "Lovci pokladů", kterou jsme svého času (tak před 6-8 lety) často hrávali. Stolní varianta je pro dva až čtyři hráče, kteří se pohybují po herní ploše (moře) a hledají pole s poklady. Herní plocha jim klade různé nástrahy, nebo naopak dává výhody a výsledek hry je určen počtem nalezených a do lodi nashromážděných pokladů.

  Největší díl práce na převedení této stolní hry do tvaru vhodného pro tábor odvedl Tonda, který vyrobil perfektní zvětšeninu herní plochy včetně všech políček, námořníků, lodí a pokladů. O tu ideovou část se ve větší či menší míře postaral celý kolektiv vedoucích úpravou pravidel pro CTH.

  Na začátku tábora tak za námi přišel španělský grand Juan Antonio Sedlone a nabídl nám účast na dobrodružné výpravě za poklady Sargasového moře, jehož mapu s vyznačenými pozicemi ztroskotaných lodí s poklady prý má. Vedoucí oddílů se přihlásili jako kapitáni a ostatní účastníci tábora jako námořníci, ze kterých si kapitáni vybrali své posádky - už tradičně byly tři. Poté začal klasický táborový program - dle výsledků jednotlivých her, bodování stanů a postupu jednotlivců po hodnostním žebříčku, dostávaly lodní posádky odměnu ve formě korálků, za které si podle aktuálního kursu kupovaly pole na herním plánu a tak postupovaly, plnily různé úkoly a nacházely poklady. Podle takto nashromážděných pokladů byla pak na závěr vyhodnocena úspěšnost našich posádek.

Seznam zkoušek, hodností a platů. Vodní hrátky - přenášení na zádech (Pavel B.)
Vodní hrátky - přenášení na zádech (David)

Úkoly - splnit do 5 minut

 1. Štafetově uzly na čas
 2. Do limitu sbalit na výlet či na koupání (kontrola určených věcí)
 3. Skákání přes švihadlo - do limitu naskákat určený počet, každý min. 5
 4. Vyřešit určený hlavolam
 5. Vyluštit zadanou šifru
 6. Najít poslepu klíč v trávě
 7. Naházet šipkami v limitu určený počet zásahů
 8. Rozdělat v limitu oheň, max. 3 sirky
 9. V limitu napsat určený počet slov na dané písmeno
 10. Přetáhnout lanem instruktory
 11. Každý z družiny odříká správně a rychle určený jazykolam
 12. Vyluštit morseovkový text
 13. Naučit a odříkat básničku
 14. Najít určené rostliny
 15. Hrát určenou dobu slovní fotbal bez vypadení (limit na vyřčení slova)
 16. Poskládat skládačku z puzzlů do limitu
Plavba po herním plánu
Herní plán CTH   Toto je soupis různých úkolů, které musely posádky plnit, když chtěly usnadnit pohyb po herní ploše, nebo rychle získat nalezený poklad. Některé šly splnit snadněji, některé se nepovedlo splnit nikomu, ale takový je život. Také poklady měly různou hodnotu a ne vždy bylo snadné je dostat z herní plochy na vlastní loď. Zvláště v závěru hry to bylo hodně dramatické a po ukončení "plavby" zůstalo několik pokladů na ploše a nemohly být započítany do zisku posádky, která je nalezla.

Závěrečné celkové foto   Po závěrečném sčítání vyšlo najevo, že dvě posádky - Dreamteam a Outsideři - nashromáždily shodně po 22ks pokladů, Bahňáci jich měli pouze 18, poslední jimi objevený poměrně velký poklad už neměli jak dostat na loď. Jako odměnu za výsledky v CTH dostala každá posádka lodnu s malými i většími, sladkými i slanými, jedlými i nejedlými odměnami, které si mezi sebe rozdělili všichni námořníci rovným dílem.

  A pak už zbývalo jen zbourat tábor, sbalit věci, uklidit a už na nás čekal autobus do Brna. Doufám, že většině účastníků se tábor a celotáborová hra líbila a s některými z Vás se potkáme i příští tábor, s většinou pak na našich oddílových schůzkách.

  Od středy 4.9.2002 začal TO Černý delfín opět svoji pravidelnou celoroční činnost. Každou středu od 1600 do 1800 hod probíhají v klubovně na Chlupové 1 schůzky, zhruba jednou měsíčně pak sobotní či víkendové výpravy do okolí Brna i dále.

Vytvořeno 7.9.2002; © by Milan Matyáš ; Počet přístupů od 7.9.2002

Nahoru