Letní tábor "OLYMPIÁDA 2000"

Stará Ves u Rýmařova, 30.6.- 22.7.2000

Pořádal : 9.PS Mír (PO Alíci) spolu se 17.PS Tažní ptáci (TO Černý delfín)


  Pro všechny účastníky a další zájemce jsme připravili malý sumář informací z našeho letního tábora, program, bodování, výsledky a nějaké fotografie. Kdo s námi nebyl si tak může udělat alespoň částečný obrázek naší táborové činnosti a kdo s námi byl, může si zavzpomínat.

Stručný nástin programu tábora :

 • 30.6. příjezd na tábořiště
 • 1.-2.7. stavba tábora
 • 3.-8.7. rozdělení účastníků – TO Černý delfín puťák, PO Alíci zůstávají a dokončují stavbu tábora
 • 8.7. příjezd zbytku účastníků, drobné hry v táboře, rozdělení do družstev, motivace LT
 • 9.7. dříví do kuchyně, hygiena délesloužících táborníků, štafetové závody družstev, táborák
 • 10.7. výpravy do okolí, příprava stožárů na národní vlajky, soutěže jednotlivců
 • 11.7. Topohra, trénink Ringa, Ocásky
 • 12.7. pracovní dopoledne, turnaj v Ringu
 • 13.7. celodenní výprava na Skřítek a Rabštejn
 • 14.7. Střelecké dopoledne, celotáborová hygiena, přetahování lanem
 • 15.7. dokončení přetahování, švihadlové soutěže, hry v hangáru (Kimovky a kvízy)
 • 16.7. "dešťové"dopoledne (hry v hangáru), Bojové vaření čaje
 • 17.7. vycházka do Rýmařova, Orienťák
 • 18.7. celodenní výprava na Alfrédku a Jelení studánku
 • 19.7 celotáborová hygiena, soutěže jednotlivců, družinové opékání špekáčků
 • 20.7. lesní hry, Softball, Ringo
 • 21.7. závěrečné soutěže družstev, vyhodnocení výsledků Olympiády 2000, táborák
 • 22.7. odjezd domů
Rébus pro vedoucí : jak nabalit dětem co nejvíce potravin tak, aby nezůstalo všechno v táboře a abychom na puťáku neumřeli hlady ?!?! Celý program Olympiády byl poznamenaný téměř neustálým deštěm (pokud zrovna nepršelo, tak bylo určitě po dešti, nebo se k dešti právě schylovalo). Světlou výjimkou byl náš puťák, na kterém jsme se dešti poměrně úspěšně vyhýbali.

Trasa putování : autobus Rýmařov-Jeseník, pěšky Černá Voda, Žulová, autobus Žulová-Bílá Voda, pěšky Borůvková hora, Špičák, Smrk, Žulová, Černá Voda, Jeseník a autobus Jeseník-Rýmařov.

Seznam účastníků putování :
 Milan, Iva a Ivča jako vedoucí, Tom, Bob, Rajče, Puk, Dave, Pavlík, Váňa, Křeček, Heťas a Roman.

Tabulka bodování pořádku ve stanech     Olympijské soutěže

  Během Olympiády proběhly čtyři soutěžní dny pro jednotlivce v mnoha různých závodech a soutěžích. Po spočítání výsledků a rozdělení závodníků podle kategorií z toho vyšly tyto tabulky.

Soutěžilo se např. v těchto disciplínách :
 sprint, skok snožmo, trojskok, hod do dálky létajícím talířem, hod polenem, střelba ze vzduchovky, střelba z luku, hod šipkami, střelba z flusačky, běh do kopce, zápas na kládě, šplh na laně, vytrvalostní běh, kuličky, podlézání.

  Do každé disciplíny vysílalo družstvo některé ze svých členů, nejvíce však tři v jedné kategorii, každý jednotlivec musel v jednom soutěžním dni alespoň do jedné disciplíny.

  Výsledky jednotlivců měly své vlastní vyhodnocení a na závěr se ještě přepočítaly do soutěže družstev.

Běh se štafetovým kolíkem
Štafetový závod družstev

  Olympijská družstva získávala body během celého tábora v různých činnostech, hrách a soutěžích, z bodování pořádku ve stanech i bodovaných nástupů. Každý den se tedy zveřejňovaly výsledky družstev a také průběžné celkové pořadí v olympijské soutěži, které všichni sledovali s napětím, vzrůstajícím pochopitelně s blížícím se koncem tábora.

  Den před odjezdem se pak odehrálo závěrečné vyhodnocení všech výsledků, s vystupováním na stupně vítězů, olympijskými medailemi a sladkými i nesladkými odměnami jednotlivcům i družstvům. Průběžné i celkové výsledky všech pěti družstev vidíte v následující tabulce.  Družstva – průběžné a celkové výsledky včetně konečného pořadí :
Bodování olympijských družstev

Severský strašák
  Pro ilustraci uvádíme záběry z některých družinových soutěží, tady například "Severský strašák", soutěž o to, které družstvo vybaví jednoho svého člena co největším počtem svršků. Družstvo na fotografii (Šalamounovy ostrovy) toto klání s přehledem vyhrálo. Na Vikince (oblečené dítě uprostřed) bylo napočítáno hodně přes sto kusů oblečení.

  Z dalších výsledků můžeme uvést pořadí v Ringo turnaji – první Zimbabwe před Šalamounovými ostrovy a Hondurasem, výsledky Orienťáku – Čína, Honduras, Zimbabwe, nebo pořadí v Bojovém vaření čaje, kdy v rychlosti uvaření zvítězila Čína před Zimbabwe a Šalamounovými ostrovy a v chuti výsledného produktu vyhrálo Zimbabwe před Hondurasem a Čínou.

Na následujícím obrázku je vidět moment předání krabičky mezi Davidem a Pukem ( nepříliš úspěšné) ve štafetovém závodě družstev. Závod vyhrála Čína před Zimbabwe a Itálií. Moment předání krabičky - David a Puk

  Jistě zajímavý je i výsledek vzniklý přepočítáním bodového zisku jednotlivců – nejlepší jedince mělo Zimbabwe (průměr 60,1 bodu na osobu), další byli Italové (58,4), Honduras (51,3), Čína (46,6) a Šalamounovy ostrovy (44,1). Je vidět, že celkový vítěz v družstvech – Čína, nebyl tvořen výraznými osobnostmi, ale dobrým kolektivem. Naopak celek výborných jednotlivců (Zimbabwe) skončil až třetí v soutěži družstev.

Složení výprav jednotlivých států (v závorce věk):

Čína (vedli Hanka a Jíra) - Skřítek (9), Terezka (9), Martin Kestler (10), Ladík (13), Eva (13), Rajče (14), Denisa (10), Patrik Šajkovicz (14).

Honduras (vedli Pája a Petr) - Katka Brychtová (8), Martin Dujíček (11), Rambo (12), Zuzka (10), Křeček (14), Jana Radovnická (12), Broňa (12), Honza Svoboda (9) ,Tom (14).

Itálie (vedly Iva a Renča) - Roman Barták (14), Ríša (8), Jirka Hlavatý (11), Hanka (10), Jakub Mareš (11), Ondra Nechvátal (9), Pavlík (13), Martin Spousta (14), Jana Zavřelová (10).

Šalamounovy ostrovy (vedla Alík) - Viki (6), Honza Mišurec (10), Ivan (14), Radek (8), Dave (14), Puk (14), Mára (11), Patrik Svoboda (9), Anička (11), Bětka (11).

Zimbabwe (vedli Katka a David) - Ondra Brychta (12), Aleš (9), Heťas (13), Romča Jelínek (13), Jirka Lerch (12), Peťa (8), Karin (7), Bob (15), Bára (11).


Vytvořeno 18.8.2000; © by Milan Matyáš

Nahoru * Fotogalerie

Počet přístupů od 18.8.2000