Znak sdružení Pionýr
PS Tažní ptáci
 

© by Milan Matyáš

PageRank.czAktuálně Informace o nás Klubovna, kontakty Plán akcí
Pionýr - PS Tažní ptáci

Maskot Pionýra

Kdo jsme:

pionýrská skupina, jeden z mnoha pobočných spolků Pionýra, z. s., dobrovolné, nezávislé a neziskové organizace. Pionýr je druhá největší dětská organizace v České republice, vydělil se v roce 1990 z bývalého PO SSM jako samostatný subjekt, navazující na tradice samostatného Pionýra z let 1968-1970.

Co děláme:

náš turistický oddíl (T.O.Černý delfín) již více jak 30 let dětem i dospívajícím poskytuje vhodnou náplň pro jejich volný čas, pro všední dny i pro víkendy a prázdniny. Máme pravidelné oddílové schůzky, jezdíme na jednodenní výlety i vícedenní výpravy, pořádáme letní a zimní tábory. Členskou základnu v r. 2018 tvoří 63 dětí, dospívajících i dospělých členů. Činnost je pojištěna na základě úrazové pojistky, kterou má Pionýr uzavřenu, jako člen České rady dětí a mládeže. Pojistné členů do 26 let je hrazeno z grantu MŠMT.

Kdo nás vede:

Oddíl vedou plně kvalifikovaní vedoucí, s mnohaletou praxí. Vedoucím celé PS Tažní ptáci je Milan Matyáš, který v r.1987 založil a až do r.1996 vedl původní Černý delfín. Spolu s ním zde v letech 90-96 pracovali i Iva Karásková (nyní Matyášová), Ivča Táborská (Sedláčková), Jirka Kuhejda, Michal Škrobák, Petr Šafář a další. Později oddíl vedli Petr Táborský a Bára Danielová, oba odchovanci T.O. Černý delfín, ovšem vzhledem k jejich studijním povinnostem oddíl od r.1999 vedl opět Milan, nejprve ve spolupráci s Ivou (Matyášovou), poté se zapojily Irča Dudová (Zpěváková) a Lucka Kašparová (nyní Táborská) a dorostli i noví vedoucí a instruktoři (Ivan, Rajče, Heťas a Pavlík, později Wendy).

Od září 2006 vedla oddíl Irča Dudová (nyní Zpěváková). Vzhledem k jejím nastávajícím mateřským povinnostem si od září 2008 funkci Vedoucího oddílu převzal Michal Rájecký, zvaný Rajče. Do instruktorského věku mezitím dorostli Peťa a Okurka.

Od září 2009 funkci Vedoucího oddílu převzal Martin Hetmer, alias Heťas, mezi instruktory přibyli Tomík, Klára a Hanka, později i Sylva. V září 2011 si funkci převzala Wendy Poncová, mezi instruktory přibyli Krtek, Káťa, Katy, Míša a Milda.

V září 2013 došlo k dalšímu střídání na postu vedoucího oddílu, protože Wendy odjela na studijní pobyt do zahraničí a vedoucovské povinnosti si na svá bedra převzala Okurka. Pomocnou ruku nabídla Lucka a do práce se postupně zapojují další odrostlíci - do týmu vedoucích se v r. 2015 přidal Kuhy, mezi instruktory nám dorostli Honza a Luxer.

V září 2017 oddíl oslavil 30 let svého trvání. V týmu vedoucích pracují mimo Okurky i Pavlík, Hanka, Klára, Sylva, Kuhy, připojila se Terka, instruktorské ostruhy zkouší Salát, Qítko, Martin, občas Fanda, pomáhá Eda.

V září 2019 došlo ke střídání na pozici vedoucího oddílu, kde po Okurce převzala žezlo Hanka. I nadále pomáhají vést oddíl Pavlík, Kuhy, Terka, taky Salát a Fanda a do instruktorského věku dorostl Ted.

Kde se scházíme:

do r.1991 jsme pracovali na ZŠ Jana Babáka, kde bylo původní sídlo naší skupiny. Od roku 1991 do r.1997 nám patřila malá, ale útulná (a hlavně jenom naše) klubovna na Mučednické 40. Bohužel restituce, po mnoha letech nejistoty, potvrdila zkušenosti většiny dětských organizací: soukromí majitelé - ať už sami, nebo zastupení různými realitkami či advokátními kancelářemi - nestojí o děti a jejich klubovny. Nové útočiště jsme našli v klubovně našich kolegů na Chlupové 1, nepříliš daleko od našeho původního sídla, na pomezí městských částí Královo Pole a Žabovřesky. Po sloučení naší PS s Pionýrskou skupinou původních uživatelů klubovny, která tím ukončila svoji činnost, je nyní klubovna celá naše.

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 Brno, mobil 775 764 400, E-mail: pstp@jmpionyr.cz 

INFOPANEL

Novinky:

1.6.2020
Pravidelné aktivity částečně obnoveny

Informace:

9.6.2020 Od začátku června jsme obnovili pravidelnou středeční oddílovou činnost, alespoň formou venkovních aktivit.
Všem přihlášeným na náš letní tábor již byly rozeslány potřebné dokumenty, informace a pokyny mailem.

Nejbližší akce:

25.-27.9.2020
Najdete nás na Facebooku
Dobrý oddíl

Články o nás:

Podporují nás:

MŠMTLogo Brna

Táborové poradny:

Opravdu dobrý tábor
Borovice.cz
Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.

Sportovní vybavení:

DAKO sport